Ersättningssystem

TF Bank AB, lämnar nedan information om ersättningssystem i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter.

Ersättningar

Information om ersättningsystem i TF Bank avseende räkenskapsår 2016

Ersättningsystem 2016

Information om ersättningsystem i TF Bank avseende räkenskapsår 2015

Ersättningsystem 2015

Information om ersättningsystem i TF Bank avseende räkenskapsår 2014

Ersättningsystem 2014

Information om ersättningsystem i TF Bank avseende räkenskapsår 2013

Ersättningsystem 2013

Information om ersättningsystem i TF Bank avseende räkenskapsår 2012

Ersättningsystem 2012 (PDF)