SPARKONTO MED BINDNINGSTID

 

 • 1,00 % I RÄNTA FRÅN FÖRSTA KRONAN
 • BINDNINGSTID 1 ÅR
 • FAST RÄNTA
 • MAXIMAL INSÄTTNING 1 000 000
 • STATLIG INSÄTTNINGSGARANTI

 

Med vårt fasträntekonto får du ett tryggt sparande då du redan från början vet vad avkastningen kommer att bli. Med en ränta på 1,00 % från första kronan är vårt fasträntekonto ett av marknadens bästa. Du kan välja att göra en eller flera insättningar under bindningstiden, maximalt 1 000 000. Uttag eller avslut under bindningstiden medför att uttagsavgift debiteras, för närvarande 2 % av uttaget belopp, dock minst 300 kr. När bindningstiden för kontoavtalet går ut övergår den fasta räntan automatiskt till en rörlig ränta med räntesats som Banken vid var tid tillämpar, för närvarande 0 %. Då får du också fria uttag på ditt konto. TF Fasträntekonto är skyddat av den statliga insättningsgarantin.

TF Bank - kloka val sedan 1987

 

ÖPPNA FASTRÄNTEKONTO

Mer information om TF fasträntekonto

 • Årsränta under bindningstiden: 1,00 %
 • Årsavgift sparkonto: 0 kr
 • Kontoutdrag: 0 kr
 • Max insättning: 1 000 000 kr
 • Antal fria uttag: 0
  • Förtida uttag eller avslut under bindningstiden medför att uttagsavgift debiteras, för närvarande 2 % av uttaget belopp, dock minst 300 kr.
  • Uttag får dock göras upp till summan av kapitaliserad ränta minus avdragen preliminärskatt utan att uttagsavgift debiteras. Räntan gottskrivs kontot vid utgången av varje år per den 31/12 eller då kontot avslutas
 • Årsränta efter bindningstidens utgång: 0 %
 • Antal fria uttag efter bindningstiden: Obegränsat

 

Prislista / 2017-09-12 (PDF)

TF Fasträntekonto omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt lagen (1995:1571) om insättningsgaranti. Detta innebär att om TF Bank skulle försättas i konkurs garanteras du som kund ersättning upp till 950 000 kronor för din sammanlagda behållning på konton hos TF Bank. Riksgälden betalar ut ersättning till kunderna inom 7 dagar från den dag garantin trätt i kraft.

 

Mer om insättningsgarantin finns att läsa på riksgalden.se.

Information om insättningsgarantin

Information om räntehöjningar och -sänkningar.

 • Ränteändring 2017-09-12 / 1,00%
 • Ränteändring 2017-03-02 / 1,20%
 • Ränteändring 2016-12-22 / 1,45%

GÖR ETT KLOKT VAL


BÖRJA SPARA HOS TF BANK