FRÅGOR OCH SVAR

Frågor och svar om kundkännedom

Den nya lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen 2017:630) innebär en skärpning av vårt ansvar att förstå syftet med våra kunders affärsförhållanden och transaktioner. Därför måste vi ställa frågor till dig som du måste besvara. Frågorna kallas för kundkännedomsfrågor. Alla uppgifter vi får veta om dig omfattas av banksekretess.

Vi behöver hålla informationen om våra kunder uppdaterad och aktuell. Därför kan vi behöva be dig att uppdatera din informationen med jämna mellanrum.

Mer information om den nya penningtvättslagen hittar du på Svenska Bankföreningens webbplats..

Vi förstår att du är fundersam kring varför du behöver svara på våra frågor. Anledningen är att penningtvättslagen kräver att vi måste förstå syftet med dina bankaffärer och transaktioner.  

Det betyder inte att vi misstänker dig för någonting. Men i likhet med säkerhetskontrollen på en flygplats behöver vi kontrollera alla kunder, i syfte att förhindra brottslig verksamhet som utförs av några enstaka personer.  

Alla banker är ålagda enligt lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism att ställa frågor till både nya och gamla kunder. Det är med andra ord något vi är skyldiga att göra enligt lag. Penningtvättslagen och andra regler ställer krav på oss att agera genom att ha god kunskap om dig och dina affärer innan en affärsrelation inleds och löpande under affärsförhållandet. 

Eftersom det är ett lagkrav att vi har god kännedom om dig som kund, måste vi få information från dig. Om vi inte kan uppfylla lagkraven kan vi tvingas att begränsa dina möjligheter att använda våra produkter och tjänster. Vi får inte tillhandahålla tjänster utan att ha en god kundkännedom om våra kunder. 

Banken måste känna till om du är en så kallad person i politiskt utsatt ställning (Politically Exposed Person – PEP). Det är personer som har eller har haft viktiga offentliga funktioner i en stat eller i en internationell organisation t.ex.  riksdagsledamöter, riksrevisorer, VD m.fl.   Vi måste också veta vilka kunder som är familjemedlemmar och kända medarbetare till en PEP. Med familjemedlemmar avses maka/make, registrerad partner, sambo, barn och deras make/maka, registrerad partner eller sambo samt föräldrar. En PEP anses genom sin position och sitt inflytande inneha en ställning som i sig utgör en risk för att utnyttjas för brott, vilket gör att vi är skyldiga att ha fördjupad kontroll.  

Det finns ett internationellt avtal som är framtaget inom OECD och EU för gemensam skatterapportering mellan medlemsländerna. Avtalet innebär att alla banker måste fråga sina kontohavare om deras skattemässiga hemvist, och rapportera dem till skatteverket om man är skattskyldig utanför Sverige. Syftet är att bekämpa skatteflykt. Samma regler gäller för den amerikanska skattelagen FATCA, vilket innebär att alla banker även måste fråga alla sina kunder om de är deklarationsskyldiga i USA.

Om du lämnat dina svar på vår webbsida, kan du enklast skicka in formuläret på webbsidan en gång till. Vi sparar det senast inskickade formuläret för varje kund. Du kan också ringa till vår kundtjänst på telefon 033-722 35 78 och meddela dina ändringar. Våra öppettider är vardagar kl. 08:00 – 16:30.

We can send you an English version of the questionnaire via email/pdf. Please contact our customer service department via phone 033-722 35 78 or via email info@tfbank.se.

 

TF Bank följer gällande regelverk för att upprätthålla god kundkännedom. Vi har en skyldighet att hålla informationen om våra kunder uppdaterad och aktuell, därför behöver vi inhämta den här informationen även för dig som varit kund länge. Penningtvättslagen har nyligen reviderats och kraven på bankernas kundkännedom har ökat. 

Att vi ställer frågor betyder inte att vi misstänker dig för någonting. Men i likhet med säkerhetskontrollen på en flygplats behöver vi kontrollera alla kunder, i syfte att förhindra brottslig verksamhet som utförs av några enstaka personer. 

Vi kommer även be dig att uppdatera informationen med jämna mellanrum så länge du är kund hos oss.

RÄNTA, BELOPP OCH SÄKERHET

Du kan sätta in maximalt 1 000 000 kr på ditt konto.

Aktuell ränta (senaste ränteändring 19 september 2017) för TF Sparkonto Plus är 0,70%. Du får ränta från första kronan.

TF Bank är anslutet till den statliga insättningsgarantin. Det innebär att ditt sparande, upp till 950 000 kronor, omfattas av garantin.

INSÄTTNING OCH UTTAG

Börja med att fylla i kontoanmälan här på tfbank.se. Efter vi har mottagit din anmälan skickar vi ut ett kontoavtal per brev för underskrift och retur till oss. Tänk på att skicka med en kopia på giltig ID-handling. När vi fått ditt undertecknade kontoavtal i retur öppnar vi ditt konto hos oss, och skickar instruktion per brev till dig om hur insättning görs till ditt TF Sparkonto Plus. 

Du kan göra två kostnadsfria uttag per kalenderår, vid ytterligare uttag betalar du en kostnad om en procent av uttagsbeloppet.

Fyll i en uttagsblankett och skicka in till oss så får du pengarna utbetalda till ditt bankkonto inom fem bankdagar.

Hämta uttagsblankett (PDF)

Du gör insättningar till ditt Sparkonto via plus- eller bankgiro. Ange ditt sparkontonummer hos TF Bank som OCR-nummer på betalningen.

Plusgiro -  413 52 01-4
Bankgiro -  5101-5824