FRÅGOR OCH SVAR

RÄNTA, BELOPP OCH SÄKERHET

Du kan sätta in maximalt 1 000 000 kr på ditt konto.

Aktuell ränta (senaste ränteändring 19 september 2017) för TF Sparkonto Plus är 0,70%. Du får ränta från första kronan.

TF Bank är anslutet till den statliga insättningsgarantin. Det innebär att ditt sparande, upp till 950 000 kronor, omfattas av garantin.

INSÄTTNING OCH UTTAG

Börja med att fylla i kontoanmälan här på tfbank.se. Efter vi har mottagit din anmälan skickar vi ut ett kontoavtal per brev för underskrift och retur till oss. Tänk på att skicka med en kopia på giltig ID-handling. När vi fått ditt undertecknade kontoavtal i retur öppnar vi ditt konto hos oss, och skickar instruktion per brev till dig om hur insättning görs till ditt TF Sparkonto Plus. 

Du kan göra två kostnadsfria uttag per kalenderår, vid ytterligare uttag betalar du en kostnad om en procent av uttagsbeloppet.

Fyll i en uttagsblankett och skicka in till oss så får du pengarna utbetalda till ditt bankkonto inom fem bankdagar.

Hämta uttagsblankett (PDF)

Du gör insättningar till ditt Sparkonto via plus- eller bankgiro. Ange ditt sparkontonummer hos TF Bank som OCR-nummer på betalningen.

Plusgiro -  413 52 01-4
Bankgiro -  5101-5824