DITT KLOKA VAL STARTAR HÄR

ÖPPNA TF FASTRÄNTEKONTO

Kontoanmälan

  • Fyll i och skicka in kontoanmälan
  • Ett kontoavtal skickas till dig per post för underskrift
  • Ditt TF Fasträntekonto öppnas så snart vi har fått ditt signerade kontoavtal i retur, tillsammans med en kopia på din id-handling
  • Därefter skickas ett brev till dig per post med information om ditt kontonummer för TF Fasträntekonto, samt instruktioner om hur du gör för att sätta in pengar på ditt sparkonto.

Sparränta: 1,00 %

Årsavgift sparkonto: 0 kr

Kontoutdrag: 0 kr

Max insättning: 1 000 000 kr

Antal fria uttag: 0

Förtida uttag eller avslut under bindningstiden medför att uttagsavgift debiteras, för närvarande 2 % av uttaget belopp, dock minst 300 kr.

Allmänna villkor för TF Fasträntekonto

Allmänna villkor (PDF)

TF Fasträntekonto omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt lagen (1995:1571) om insättningsgaranti. Detta innebär att om TF Bank skulle försättas i konkurs garanteras du som kund ersättning upp till 950 000 kronor för din sammanlagda behållning på konton hos TF Bank.

Riksgälden betalar ut ersättning till kunderna inom 7 dagar från den dag garantin trätt i kraft.

Riksgalden.se

Information om insättningsgarantin

* Med en person i politiskt utsatt ställning avses en person som har, eller har haft en viktig offentlig funktion i ett land, exempelvis stats- eller regeringschefer, ministrar eller domare i Högsta domstolen. Som person i politisk utsatt ställning räknas också en person som har eller har haft en funktion i ledningen i en internationell organisation, exempelvis FN, NATO eller WTO.

Personuppgifter
Adressuppgifter
Kontaktuppgifter
Ett telefonnummer är obligatoriskt. Fyll i ditt hemnummer och/eller ditt mobilnummer.
Förmyndare 1
Förmyndare 2
Föranmält konto (för framtida uttag)
Kundkännedomsfrågor
annat
ALLMÄNNA VILLKOR TF FASTRÄNTEKONTO

Jag intygar att uppgifterna lämnade i denna kontoanmälan är korrekta och att det angivna föranmälda kontot för uttag är mitt eget. Jag har tagit del av de allmänna villkoren för TF Fasträntekonto med villkorsdatum 2017-11-17 och samtycker till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med de allmänna villkoren.