DITT KLOKA VAL STARTAR HÄR

ÖPPNA TF FASTRÄNTEKONTO

Kontoanmälan

Skickar in ansökan...

Signing in process

Personuppgifter
Age
Adressuppgifter
Mer information om dig

Är du medborgare i USA, innehar ett s.k. Green Card, äger bostad eller är skatteskyldig i USA?

Information om ditt sparande

 

Föranmält konto i Svensk Bank (för framtida uttag)
Person i politiskt utsatt ställning

Med en person i politiskt utsatt ställning avses en person som har, eller har haft en viktig offentlig funktion i ett land, exempelvis stats- eller regeringschefer, ministrar eller domare i Högsta domstolen. Som person i politisk utsatt ställning räknas också en person som har eller har haft en funktion i ledningen i en internationell organisation, exempelvis FN, NATO eller WTO.

Jag intygar att uppgifterna lämnade i denna kontoanmälan är korrekta, att det angivna föranmälda kontot för uttag är mitt eget och att denna affärsförbindelse är för min egen räkning. Jag har tagit del av de allmänna villkoren för TF Fasträntekonto med villkorsdatum 2018-05-25 samt den behandling av personuppgifter som beskrivs i TF Bank’s integritetspolicy.

   

   

  • Fyll i och skicka in kontoanmälan
  • Ett kontoavtal skickas till dig per post för underskrift
  • Ditt TF Fasträntekonto öppnas så snart vi har fått ditt signerade kontoavtal i retur, tillsammans med en kopia på din id-handling
  • Därefter skickas ett brev till dig per post med information om ditt kontonummer för TF Fasträntekonto, samt instruktioner om hur du gör för att sätta in pengar på ditt sparkonto.

  Sparränta: 1,00 %

  Årsavgift sparkonto: 0 kr

  Kontoutdrag: 0 kr

  Max insättning: 1 000 000 kr

  Antal fria uttag: 0

  Förtida uttag eller avslut under bindningstiden medför att uttagsavgift debiteras, för närvarande 2 % av uttaget belopp, dock minst 300 kr.

  Allmänna villkor för TF Fasträntekonto

  Allmänna villkor (PDF)

  TF Fasträntekonto omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt lagen (1995:1571) om insättningsgaranti. Detta innebär att om TF Bank skulle försättas i konkurs garanteras du som kund ersättning upp till 950 000 kronor för din sammanlagda behållning på konton hos TF Bank.

  Riksgälden betalar ut ersättning till kunderna inom 7 dagar från den dag garantin trätt i kraft.

  Riksgalden.se

  Information om insättningsgarantin

  * Med en person i politiskt utsatt ställning avses en person som har, eller har haft en viktig offentlig funktion i ett land, exempelvis stats- eller regeringschefer, ministrar eller domare i Högsta domstolen. Som person i politisk utsatt ställning räknas också en person som har eller har haft en funktion i ledningen i en internationell organisation, exempelvis FN, NATO eller WTO.